Instrukcja korzystania z BIP:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, należy skierować w formie pisemnej do sekretariatu Teatru Bagatela (info@bagatela.pl lub listownie na adres: Teatr Bagatela, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków, lub faksem na numer +48 12 424 52 29).

 
Redakcja BIP:

Piotr Kubic, e-mail: pk@bagatela.pl, tel: +48 12 424 52 08, faks: +48 12 424 52 29
Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2010

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Teatru Bagatela:

1. Przekazanie dokumentu lub wniosku następuje poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres bip@bagatela.pl.
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach (9:00-15:00) do Sekretariatu Teatru na następujących nośnikach danych:
a) dyskietka 1,44 MB,
b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
c) płyta CD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Teatru:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF,
b) XLS,
c) TXT,
d) GIF, TIF, BMP, JPG,
e) PDF,
f) ZIP.
3. Wielkość załączników dołączonych do jednego wniosku (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Kasjerka kasy biletowej

Opis stanowiska:

 • sprzedaż biletów wstępu do teatru;
 • wystawianie faktur i dokumentów potwierdzających sprzedaż;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą biletów w kasie;
 • rezerwacja biletów w wstępu.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość zagadnień fakturowania i fiskalizacji;
 • umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji rachunkowej;
 • znajomość programu Excell;
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz;
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym);
 • umiejętność obsługi komputera;
 • samodzielność i rzetelność w działaniu;
 • sumienność i pracowitość;
 • umiejętność pracy w grupie i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i odporność na stres.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej też zadanie praktyczne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat);
 • pracę w dynamicznym zespole w stabilnej firmie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego (maksymalnie 1 strona A4) do dnia 10 lutego 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: a.urbaniak@bagatela.pl, z dopiskiem w temacie: REKRUTACJA.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w dokumentacji aplikacyjnej następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).