Organizacja pracy artystycznej

Magdalena Mucha (kierownik działu)
Urszula Rozum (spec. d/s organizacji pracy artystycznej, Instagram)

 

Sekretariat

Agnieszka Baran

 

Marketing

Aleksandra Urbaniak (kierownik działu)
Krzysztof Dziedzic (zastępca kierownika działu; abonamenty)
Witosław Stępień (spec. d/s e-commerce)
Katarzyna Enz-Rachwał (organizacja widowni)
Monika Kadula-Kwoka (organizacja widowni)
Olga Kiełek (organizacja widowni, Instagram)
Katarzyna Bąk-Chuchacz (spec. d/s marketingu)
Magdalena Musialik (spec. d/s reklamy i promocji; redakcja programu teatralnego)
Dariusz Baran (spec. d/s multimediów, grafika)

 

Impresariat, wynajem

Magdalena Musialik

Edukacja

Katarzyna Bąk-Chuchacz

 

Administracja

Wacław Sitarz (kierownik działu)
Edyta Wiśniowska (zastępca kierownika)

 

Księgowość

Marta Kajor (główna księgowa)
Jadwiga Warzecha (zastępca głównej księgowej)
Zofia Krok
Sylwia Lisowska
Teresa Siemieniec
Nina Zacińska

 

Kadry

Bożena Biegaj

 

Radca prawny

dr Michał Kobylarz

 

Specjalista d/s sieci komputerowej

Wacław Sitarz

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Maciej Rymaszewski

 

Archiwum

Wojciech Mucha

 

Kasa

Barbara Toczyska
Katarzyna Wacławczyk

 

Specjalista d/s BHP

Angelika Głowacka

 

Główny specjalista d/s remontów i budowy dekoracji

Andrzej Sarota

 

Rzemieślnik d/s budowy dekoracji

Piotr Cabała
Jan Dobrek

Kierownik techniczny

Robert Łęcki

 

Inspicjenci

Magdalena Gródek
Monika Handzlik
Joanna Jaworska
Teresa Twardziak-Bazylczuk

 

Pracownia elektroakustyczna

Piotr Kubic (mistrz pracowni)
Mateusz Hajto
Piotr Kłembukowski
Jan Madej

 

Pracownia oświetleniowa

Marek Oleniacz (mistrz pracowni)
Wiesław Falasa
Tomasz Wentland
Rafał Tatarczyk

 

Rekwizytornia

Beata Kowicka
Piotr Szczerbic
Adam Świstak

 

Scena na Sarego 7

Ewa Orlicka (gospodarz obiektu)

 

Strefa K-805

Alina Keller (gospodarz obiektu)

 

Pracownia fryzjersko-perukarska

Janina Wątor

 

Fryzjerka / charakteryzatorka

Anna Zygmuntowicz (mistrz pracowni)
Katarzyna Sabik
Anna Ścieżkowska

Waleria Hrynchuk

 

Garderobiane

Anna Nowak
Magdalena Skąpska
Barbara Węglowska

 

Pracownia dekoratorska

Urszula Czernicka
Beata Klimkowska-Stabryła

 

Spec. d/s ewidencji i bezpieczeństwa zasobów

Mariusz Błaż

 

Montażyści dekoracji

Paweł Krzęciasz (główny brygadier sceny)
Roman Kaim
Szymon Kapcia
Rafał Kornecki
Mariusz Lipiński
Tomasz Smuła
Michał Świstak
Michał Wójcik

 

Pracownia tapicerska

Michał Sobucki

 

Pracownia krawiecka

Wioletta Gołdyn (kier. pracowni damskiej)
Andrzej Szcządała (kier. pracowni męskiej)
Monika Gawor
Renata Grabowska
Ilona Lipińska
Anna Nortowska
Piotr Fima