Bezpiecznie w Bagateli - zalecenia covid

10.08.2020

Od 18 września zapraszamy na spektakle. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

Drodzy Widzowie,

w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo dostosowaliśmy warunki sanitarne panujące w Teatrze Bagatela do istniejących wymogów i zaleceń obowiązujących w tym trudnym i niezwykłym dla nas wszystkich czasie. Stosowanie się do nich, jest naszą powszechną codziennością, wierzymy zatem, że ich przestrzeganie nie będzie niedogodnością dla Państwa.

BEZPIECZNY POBYT – ZAGROŻENIE WIRUSEM SARS-Cov-2

1. Osoby przebywające na terenie Teatru Bagatela zobowiązane są do:

a) dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Teatru, a przed wejściem na widownię

b) przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego, tj. do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy sobą

c) posiadania i właściwego stosowania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa

d) przebywania we wszystkich przestrzeniach teatru w środkach ochrony indywidualnej w postaci maseczek lub środków równoważnych

e) zajmowania miejsc siedzących na widowni naprzemiennie – co drugie siedzenie. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca pomiędzy widzami nie dotyczy widza, który:

- uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13.roku życia,

- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

f) poddania się rygorowi sanitarnemu, polegającemu na tym, że w toaletach jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 osoby.

2. Osoby korzystające z wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr zobowiązane są do:

a) złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie artystyczne z informacją, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (wzór oświadczenia zawierający klauzule dotyczące ochrony danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu i dostępny jest na stronie www Teatru)

b) wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych podczas dokonywania zakupu biletów stępu, umożliwiające Teatrowi udostępnienie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu danych osobowych uczestników wydarzenia artystycznego (wzór oświadczenia zawierający klauzule dotyczące ochrony danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu)

c) samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.

3. Osoby, których stan ogólny wskazywałby na infekcje (katar, kaszel, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura ciała) nie będą wpuszczane do Teatru. Teatr zastrzega sobie prawo zobowiązania takiej osoby do niezwłocznego opuszczenia obiektu Teatru bez prawa do zwrotu za bilet.


Oświadczenie widza

Oświadczenie o zakrywaniu ust i nosa / Klauzula informacyjna

Bezpiecznie w Bagateli - zalecenia covid