Bezpiecznie w Bagateli - zalecenia covid

01.09.2020

Od 18 września zapraszamy na spektakle. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

Drodzy Widzowie,

w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo dostosowaliśmy warunki sanitarne panujące w Teatrze Bagatela do istniejących wymogów i zaleceń obowiązujących w tym trudnym i niezwykłym dla nas wszystkich czasie. Stosowanie się do nich jest naszą powszechną codziennością, wierzymy zatem, że ich przestrzeganie nie będzie niedogodnością dla Państwa.

BEZPIECZNY POBYT – ZAGROŻENIE WIRUSEM SARS-Cov-2

1. Osoby przebywające na terenie Teatru Bagatela zobowiązane są do:

a) dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Teatru, a przed wejściem na widownię;

b) przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego, tj. do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy sobą;

c) posiadania i właściwego stosowania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;

d) przebywania we wszystkich przestrzeniach teatru w środkach ochrony indywidualnej w postaci maseczek lub środków równoważnych;

e) zajmowania miejsc siedzących na widowni naprzemiennie – co drugie siedzenie. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca pomiędzy widzami nie dotyczy widza, który:

- uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia,

- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

f) poddania się rygorowi sanitarnemu, polegającemu na tym, że w toaletach jednocześnie mogą przebywać nie więcej niż 3 osoby.

2. Osoby korzystające z wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr zobowiązane są do:

a) złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie artystyczne z informacją, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (wzór oświadczenia zawierający klauzule dotyczące ochrony danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu i dostępny jest na stronie www Teatru);

b) wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych podczas dokonywania zakupu biletów wstępu, umożliwiające Teatrowi udostępnienie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu danych osobowych uczestników wydarzenia artystycznego (wzór oświadczenia zawierający klauzule dotyczące ochrony danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu);

c) samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.

3. Osoby, których stan ogólny wskazywałby na infekcje (katar, kaszel, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura ciała) nie będą wpuszczane do Teatru. Teatr zastrzega sobie prawo zobowiązania takiej osoby do niezwłocznego opuszczenia obiektu Teatru bez prawa do zwrotu za bilet.


Oświadczenie widza

Bezpiecznie w Bagateli - zalecenia covid