Krakowska kultura w sieci

12.05.2020

Majowe wydanie „Karnetu” – naszego patrona medialnego – dostępne jest wyłącznie w sieci i głównie o kulturze w sieci opowiada.

Podobnie jak kwietniowego, i tego numeru nie byłoby bez aktywności krakowskich instytucji kultury i pasjonatów oraz organizatorów, którzy niezrażeni pandemią przenoszą aktywność do internetu. Wśród nich jest także Teatr Bagatela.

Czytać/ pobrać można tu/ stąd. Zwłaszcza polecamy artykuł o teatralnych krawcach szyjących środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, wśród których są pracownicy Bagateli.

Krakowska kultura w sieci