Otrzymaliśmy wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

21.12.2020

Teatr Bagatela otrzymał wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Otrzymaliśmy wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19