Otrzymaliśmy wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

20.07.2021

Teatr Bagatela otrzymał wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Otrzymaliśmy wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19