Teatr Bagatela realizując swoje zadania statutowe stosuje środki poprawy efektywności energetycznej o których mowa w treści art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.).