Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020

Załącznik nr 4.1 - dokumentacja przetargowa

Załącznik nr 4.1 - dokumentacja przetargowa: Inwentaryzacja

Załącznik nr 4.3

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Załącznik nr 2 do wyjaśnień

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

Załącznik nr 1 do wyjaśnień