Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021

Usługa sprzątania w Teatrze Bagatela w Krakowie

Zamawiający informuje, że postępowanie jest prowadzone na stronie:

miniPortal (uzp.gov.pl)