Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Teatru Bagatela

Zamawiający informuje, że postępowanie jest prowadzone na stronie:

miniPortal (uzp.gov.pl)