Strefa K-805

Najmłodsza scena Teatru Bagatela u stóp Kopca Kościuszki, przy al. Jerzego Waszyngtona 1.

W 2013 roku Teatr Bagatela sfinalizował zakup nowej przestrzeni od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Została nazwana Strefą K-805. Stare wojskowe magazyny położone są w malowniczych okolicach Kopca Kościuszki na końcu (idąc od Salwatora) alei Waszyngtona. Strefa K-805 oprócz zaspokojenia wszystkich potrzeb organizacyjno-techniczno-produkcyjno-magazynowych daje szansę (po zakończeniu niezbędnych inwestycji) rozszerzenia działalności artystycznej Teatru Bagatela o zupełnie nowe działania. Obecnie w Strefie K-805 teatr ma możliwość magazynowania dekoracji, kostiumów, rekwizytów i niezbędnych materiałów do przygotowania kolejnych premier. W Strefie K-805 działają już pracownie budowy dekoracji, (pracownia plastyczna, malarnia) oraz sala prób.

Podczas Nocy Teatrów 2012 koncert „Bagatela śpiewa” zgromadził tu 250-osobową widownię, także około 200 osób oglądało koncert-spektakl współorganizowany przez Teatr Bagatela na zakończenie 52. Studenckiego Festiwalu Piosenki. W 2016 w ramach Nocy Poezji odbył się tu spektakl „Zbrodnia w mieście”, z którego wyewoluowało przedstawienie „Pitawal - historie kryminalne Krakowa w piosenkach”, wystawiane obecnie na Scenie na Sarego 7. W tym samym roku w ramach Nocy Teatrów miała miejsce premiera spektaklu muzycznego „Jutro też jest dzień pełen miłości”, równiez granego dziś na Scenie na Sarego 7. Premiera „Szklanej menażerii” jesienią 2017 inauguruje regularną działalność teatralną w Strefie K-805.